Den enkleste veien til et tobakksfritt liv

xsmoke

Tobakk fører til mange helseproblemer, noe som blir mer og mer tydelig med tiden. Det skader røykeren, øker faren for kreft betydelig, i tillegg til andre plagsomme konsekvenser som vond lukt av hud og hår, hoste, og slim i halsen og lungene. Tobakkslukten er også sjenerende for alle rundt røykeren, og man vil heller ikke påføre andre, spesielt ikke barn, …